Paradis for hunde

Tag hunden gratis med
Tag hunden gratis med på Sanddobberne Camping

Hunde er velkomne overalt her, hvis de ikke forstyrrer andre. Hold venligst hunde i snor (max. 2 meter) og ryd op efter dem. Det påhviler campisterne at holde styr på deres hunde, og sikre sig, at de ikke generer nogen.
Undgå at slippe hunden løs på stranden når fuglene yngler, dvs. i marts og april, navnlig i området til venstre, når man kommer ud fra badebroen.

Tilbage til forsiden