Hvad er en geopark?

Istids gletchere
Lige her hvor Sanddobberne ligger, stoppede gletcherne for ca. 17.000 år siden

Hvad betyder “geopark”?

En geopark er et geografisk område, hvor landskabets geologiske udformning er helt unik og har en afgørende betydning for livet på egnen. I nogle af verdens geoparker er det bjergformationer, der har betydning for minedrift og råstofudvinding. Andre steder er det vulkaner, der giver et helt særligt landskab og nogle særlige levevilkår. Geopark Odsherred er kendetegnet ved, at istidslandskabet har en afgørende betydning for fødevareproduktionen, kunsten og kulturhistorien.

Et sandt landskabs-vidunder

Odsherred som vi kender det i dag, blev skabt for cirka 15.000 år siden under den seneste istid, hvor isens bevægelser gradvist formede det varierede og dramatiske landskab. Altsammen i så markant grad, at områderne omkring Rørvighalvøen, Klintebjerg og Odsherredbuerne i dag benyttes som geologiske skoleeksempler rundt omkring i alverdens klasselokaler.

Havbunden som dyrkningsareal
Inddæmningen af bl.a. Lammefjorden mod slutningen af 1800-tallet muliggjorde nutidens dyrkning af grøntsager under gunstige forhold på den tidligere havbund.
    Arbejdet med udtørringen af de store fjordområder, hvor isen lå tyk under den sidste istid, var i sig selv en kæmpe bedrift, som ændrede landkortet markant og kom til at betyde, at Odsherred i dag kan fremvise et de tydeligste eksempler i Norden på lokalt ”terroir”: Mere end 10.000 tønder udtørret havbund, hvor klima, jordbund og lys går op i en højere enhed og giver råvarerne en helt særlig karaktér. Det tykke dyndlag på den gamle havbund indeholder næringsstoffer og mineraler, som gør jorden særdeles velegnet til grøntsagsdyrkning. Her i forretningen på Sanddobberne kan du købe forskellige, lokale afgrøder.

Soltegn
Soltegnet er centralt bronzealderen, og ses ofte som et hjul.

Kunstnere drages af lyset og landskabet

Istidslandskabet bragte kunsten til Odsherred, hvor kunstmalere igennem 200 år har gengivet og fortolket de meget varierede og dramatiske landskabsformer.
Fra 1930’erne bliver landskabet i Odsherred til motiver, der for alvor regnes for en vigtig del af den nationale kunsthistorie. Med navne som Sigurd Swane, Karl Bovin, Lauritz Hartz og Kaj Ejstrup opstår som noget helt epokegørende kunstnerkolonien Odsherredsmalerne, der er den yngste af Danmarks fire store kunstnerkolonier, næst efter Skagensmalerne, Fynbomalerne og Bornholmermalerne.
I dag er aktive malere, ateliers, gallerier og kunsthåndværkere en vigtig del af Odsherred, som byder på en bred pallette af det danske kunstliv.
    På Sanddobberne værdsætter vi et kreativt miljø. Ud over at du selv kan arbejde kreativt her i vores atelier, arrangerer vi også ture og udstiller lokal kunst her. Og har du lyst til at prøve kræfter med akrylmaleri i naturen, så lej et staffeli og en malerkasse her, og få dit eget lærred med hjem.
Læs mere på Visit Odsherred

J.Th. Lundbye, Vallekille
M9 J.Th. Lundbye: ”Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekille”, 1846-47.

Geopark natur

Den ca. 2 km lange kyststrækning ved Sanddobberne er i dag et fredet naturområde under Natura 2000, der er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Naturstyrelsen har kvæg gående i sommerhalvåret. Kvægets græsning hjælper til at sikre Sanddobbernes forskelligartede natur samt til at undgå, at området gror til.
    For ca. 7.000 år siden lå der vest for, hvor Dragsholm Slot ligger i dag, en lille bugt i Stenalderhavet. I takt med at landhævningen fortsatte i tiden efter stenalderen, blev der dannet en kystklitzone med lave, uregelmæssige og knoldede klitter.
    Barrierekysten er under konstant udvikling, og foran klitterne er der senest dannet en odde. Den aflange tange er opbygget af sand, der er transporteret dertil af bølger. Mellem den gamle kystlinje og tangen ligger en lille lagune, der er rig på vegetation. Tangen optræder første gang på et postkort trykt i 1935 og var dengang ganske udbygget. I 1944 dukker den op på landkortet. Med tiden vil den lille odde lukke lagunen af og skabe en strandsø.
    Natura 2000-planen beskytter de tusindvis af vadefugle, der år efter år vender tilbage til denne lagunekyst.
Vi har en naturvejleder tilknyttet, som guider ture og afholder andre arrangementer i løbet af sæsonen.