Ferie midt i en Geopark

Lige her hvor Sanddobberne ligger, stoppede gletcherne for ca. 17.000 år siden. Landskabets geologiske udformning er helt unik her, og har en afgørende betydning for livet på egnen. I nogle af verdens geoparker er det bjergformationer, der har betydning for minedrift og råstofudvinding. Andre
steder er det vulkaner, der giver et helt særligt landskab og nogle særlige levevilkår. Geopark Odsherred er kendetegnet ved, at istidslandskabet har en afgørende betydning for fødevareproduktionen, kunsten og kulturhistorien.

Et sandt landskabsvidunder

Odsherred som vi kender det i dag, blev skabt for cirka 15.000 år siden under den seneste istid, hvor isens bevægelser gradvist formede det varierede og dramatiske landskab. Altsammen i så markant grad, at områderne omkring Rørvighalvøen, Klintebjerg og Odsherredbuerne i dag benyttes som geologiske skoleeksempler på levende naturhistorie.

Havbunden som dyrkningsareal

Inddæmningen af bl.a. Lammefjorden mod slutningen af 1800-tallet muliggjorde nutidens dyrkning af grøntsager under gunstige forhold på den tidligere havbund.
Arbejdet med udtørringen af de store fjordområder, hvor isen lå tyk under den sidste istid, var i sig selv en kæmpe bedrift, som ændrede landkortet markant og kom til at betyde, at Odsherred i dag kan fremvise et de tydeligste eksempler i Norden på lokalt ”terroir”: Mere end 10.000 tønder udtørret havbund, hvor klima, jordbund og lys går op i en højere enhed og giver råvarerne en helt særlig karakter. Det tykke dyndlag på den gamle havbund indeholder næringsstoffer og mineraler, som gør jorden særdeles velegnet til grøntsagsdyrkning.

Kunstnere drages af lyset og landskabet

Istidslandskabet bragte kunsten til Odsherred, hvor kunstmalere igennem 200 år har gengivet og fortolket de meget varierede og dramatiske landskabsformer.
Fra 1930’erne bliver landskabet i Odsherred til motiver, der for alvor regnes for en vigtig del af den nationale kunsthistorie. Med navne som Sigurd Swane, Karl Bovin, Lauritz Hartz og Kaj Ejstrup opstår som noget helt epokegørende
kunstnerkolonien Odsherredsmalerne, der er den yngste af Danmarks fire store kunstnerkolonier, næst efter Skagensmalerne, Fynbomalerne og Bornholmermalerne.
I dag er aktive malere, ateliers, gallerier og kunsthåndværkere en vigtig del af Odsherred, som byder på en bred palette af det danske kunstliv. Du kan opleve en kunstnerisk stemning her på Sanddobberne Camping, som udspringer
af en kærlighed til naturen og lyset.. Og hvis du vil være med, så kan du selv arbejde kreativt her i atelieret.

J.Th. Lundbye, Vallekille
M9 J.Th. Lundbye: ”Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde”, 1846-47.

Geopark natur

Den ca. 2 km lange kyststrækning ved Sanddobberne er i dag et fredet naturområde under Natura 2000, der er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
Naturstyrelsen har kvæg gående i sommerhalvåret. Kvægets græsning hjælper til at sikre Sanddobbernes forskelligartede natur samt til at undgå, at området gror til.
For ca. 7.000 år siden lå der vest for, hvor Dragsholm Slot ligger i dag, en lille bugt i Stenalderhavet. I takt med at landhævningen fortsatte i tiden efter stenalderen, blev der dannet en kystklitzone med lave, uregelmæssige og
knoldede klitter.
Barrierekysten er under konstant udvikling, og foran klitterne er der senest dannet en odde. Den aflange tange er opbygget af sand, der er transporteret dertil af bølger.
Mellem den gamle kystlinje og tangen ligger en lille lagune, der er rig på vegetation. Tangen optræder første gang på et postkort trykt i 1935 og var dengang ganske udbygget. I 1944 dukker den op på landkortet. Med tiden vil den
lille odde lukke lagunen af og skabe en strandsø.
Natura 2000-planen beskytter de tusindvis af vadefugle, der år efter år vender tilbage til denne lagunekyst.

Midt i Unesco Geopark Odsherred

Naturen her er så speciel her, at vi skal passe på både dyreliv og planter, for at kunne bevare biodiversiteten. Men gæster på Sanddobberne er velkomne til at nyde naturen, fx kan man gå med på guidede vandreture med Jørgen Stolz fra Det Vilde Køkken i Klint, og samle urter. Naturbevaring forudsætter at vi påskønner og respekterer naturen, og det kan man jo kun hvis man kender den..
Når man går ud over badebroen og kigger sydover mod Havnsø og Kalundborg, kan man se et skilt midt på stranden. Bag det skilt er der ingen adgang, og det er netop for at beskytte vadefuglene. Navnlig når de ligger på rede i foråret.
Undgå løse hunde i den ende af stranden, da de skræmmer fuglene unødvendigt. Reglerne for færdsel på stranden er:
1. Alle hunde skal holdes i snor fra 1. april til 1. september.
2. Ingen adgang syd for hegnet (ude på stranden, bag skiltet) fra 1. april til 15. juli.
Et par gange om året byder vi jægere velkommen, og de må gerne skyde i begrænsede områder, og ved lige hvordan man skal færdes i naturen.
Vi har en udfordring med kitesurfere, da skærmene kan skræmme fuglene. Så vi henstiller til at man så vidt muligt viser hensyn, og lader dyrene være i fred.
Så nyd naturen med nysgerrighed og respekt.